Karakterstructuren als onderdeel van de Auratouch opleiding

wie ben je echt - en wie of wat ben je niet meer...

Karakterstructuren

Elk mens heeft een karakterstructuur. Niet te verwarren met iemands karakter. De karakterstructuur van een mens bepaalt voor de rest van zijn of haar leven de fysieke kenmerken, dus de lichaamsbouw, en wat men in de psychologie de psychodynamiek noemt. Deze ‘programmering’ kan worden doorbroken door healing en persoonlijke groei.

De karakterstructuur bepaalt hoe het aura reageert op indrukken, interactie en ‘energetische’ aanvallen van buitenaf of misschien zelf wel graag aanvaller is.

Ook bepaalt ‘de structuur’ middels de eigen psychodynamiek welke chakra’s vaak in onbalans zijn. De karakterstructuur geeft je als healer de benodigde informatie die je in staat stelt de juiste oefeningen mee te geven aan de cliënt, om te werken aan de structuur en de chakra’s, waardoor ook het aura verandert en een degelijker fundament krijgt.

De karakterstructuur is een masker

Het is een masker ontstaan om het voelen van pijn, veelal emotioneel, te vermijden.

De term karakterstructuur heeft niets te maken met dat wat we het feitelijke karakter van de mens noemen. De karakterstructuur is de verdediging die het ego heeft gekozen om niets te voelen, om daadwerkelijke groei uit de weg te gaan en zich als aards ego te kunnen handhaven. Eigenlijk is de karakterstructuur datgene wat het ego gekozen heeft als masker om de echte persoon niet te laten zien, want het zou pijn kunnen doen. Pas als we het eindelijk aandurven ons masker te laten vallen kan ons ware zelf opbloeien en kunnen we onze echte levenstaak gaan vervullen.

Oorsprong karakterstructuren

De eerste wetenschapper die dit uitgebreid observeerde en in kaart bracht was Wilhelm Reich. Hij was een psychoanalyticus en studeerde tegelijkertijd met Sigmund Freud in Wenen. Sindsdien is deze manier van analyseren verder ontwikkeld door diverse mensen waaronder Alexander Löwen en John en Eva Pierrakos.

Tijdens de auratouch opleiding gaan we verder en werken we met de karakterstructuren om inzicht te krijgen in zowel de psychodynamiek als de verstoorde chakra’s en de ‘eigenheid’ van het aura van een cliënt.