Core Sjamanisme - Auratouch opleiding

werken met je krachtdier, intrusions weghalen, uiterst krachtige technieken

Core Sjamanisme

De module sjamanisme kent een aantal onderdelen:

  • Werken met krachtdier / spirit-helpers
  • Verwijderen van intrusions (extractie)
  • Zielsdelen completeren

Krachtdier / helping spirits

Sjamanen in vele culturen en tradities maken al eeuwen lang gebruik van het werken met spirit-helpers. De sjamaan reist naar de benedenwereld, maakt contact met Spirit-Helpers in de vorm van dieren, krachtdieren, welke inzicht geven in situaties en vraagstellingen. De entiteit van een krachtdier kan informatie geven op verbale wijze, in gebaren, symboliek en door de reiziger mee te nemen in de benedenwereld en in situaties te brengen die meer helderheid kunnen geven.

Het nut van een krachtdier voor de healer / sjamaan

Het stelt de sjamaan/channelaar in staat om te communiceren (en communicatie kent vele vormen) met bronnen van wijsheid, met krachtdieren, met spirit-helpers. Het resultaat daarvan is dat de healer zijn of haar blik kan verruimen, voorbij de eigen denkhokjes kijkt en inderdaad vaak kennis kan verkrijgen die ver buiten de eigen opleidingssfeer, kennis of soms zelfs intelligentie liggen.

Extracties

Een intrusion is een schadelijke energie die in het energieveld, aura, van een wezen of een object huist, leeft, die daar niet oorspronkelijk thuis hoort. Een intrusion wordt ook wel een ‘lifter’ genoemd. Meestal is een intrusion ongewenst, soms daarentegen is een intrusion wel degelijk gewenst. Misschien op een onbewust niveau maar dat maakt het niet minder gewenst…

Een intrusion kan zich op verschillende manieren manifesteren. Fysieke pijn, last ergens van hebben, een ongemak of ziekte die steeds terugkomt, tot een verstoring in een of meerdere van de lagen van het auraveld die steeds weer terugkomt, hoe grondig je de verstoring (met andere technieken) als healer ook verwijderd hebt. Ook op mentaal, emotioneel en spiritueel gebied kan een intrusion zich manifesteren in de manier van denken, emotioneel of spiritueel vastzitten en niet verder komen.

De auratouch healer leert deze op te sporen en te verwijderen zodat de cliënt weer in balans is.

Zielsdelen

De mens heeft een deel dat niet als fysiek beschouwd kan worden. Afhankelijk van culturele achtergrond en geloof hebben velen daar een andere naam voor. Hier gebruiken we de term ziel. De ziel kan worden gezien als de essentie van wat en wie we zijn als mens. De ziel zelf kan niet ziek zijn, maar je kunt als mens wel een deel van de ziel ‘kwijtraken’. De oorzaak is meestal een ingrijpende of traumatische gebeurtenis. Wat er feitelijk gebeurd is, is dat een deel van de eeuwige ziel door de drager als zo pijnlijk is ervaren, dat dit deel ergens soms bewust, maar meestal onbewust, is achter gelaten.

‘Het verlies van een deel van de ziel is feitelijk een spirituele ziekte, die emotionele, mentale en fysieke klachten veroorzaakt.’

Dat is de taak van de auratouch healer; je maakt de cliënt weer compleet. Door delen van de ziel terug te halen en weer terug te brengen, zodat de ziel van het wezen meer compleet is. Dan kan deze weer verder op het pad van heling, heelwording en groei.

Samenvatting van deze auratouch module sjamanisme:

  • Introductie Sjamanisme
  • Werken met krachtdieren (voor jezelf en voor anderen)
  • Intrusions opsporen en extracties verrichten
  • Verloren zielsdelen opsporen en terugbrengen