Channeling - Auratouch opleiding

channeling stelt je in staat een kanaal te zijn voor informatie

Channeling

Channeling stelt de channelaar om een kanaal (channel) te zijn. Dat stelt je in staat om te communiceren met bronnen van wijsheid, met gidsen, met hoogniveau gidsen. Het resultaat daarvan is dat de healer zijn of haar blik kan verruimen, voorbij de eigen denk-hokjes kijkt en inderdaad vaak kennis kan verkrijgen die ver buiten de eigen opleidingssfeer, kennis of soms intelligentie liggen.

Channeling kan je gewoon leren

Nederlof Centrum heeft veel ervaring in het studenten laten kennismaken met de principes van channeling. Het is niet moeilijk, zeker niet eng en je zal er heel veel aan hebben.

Channeling heeft een hoger doel

Dit is geen techniek of bezigheid die alleen voor eigen gewin toegepast hoort te worden. Gidsen gunnen je veel overvloed en zijn op z’n tijd zeker bereid zich uit te laten over aardse zaken, maar geven bij voorkeur adviezen die belangrijk zijn voor jouw persoonlijke heling of die van jouw omgeving. Dat kan direct in de vorm van uitspraken, als hulp bij healing in de vorm van extra kracht of geven van informatie over aandoeningen en wat je zou kunnen doen, in dromen, en welke andere vorm dan ook. De ene gids heeft interesse in zakendoen, de ander in heling, weer een ander zou graag een boek met je willen schrijven en ander praat graag en vaak. Elke gids, elke entiteit is anders. Je maakt contact met de spirit-helpers middels een bepaalde bewustzijnstoestand. Dat noemen we de channeling-staat.

Tijdens de Auratouch opleiding leer je channeling. Dit gebeurt op een mooie, verantwoorde manier. Verder leer je dit praktisch toepassen voor het verkrijgen van antwoorden op jouw eigen levensvragen en die van van cliënten.