Aurahealing - auratouch energetisch healing opleiding

erkenning en certificering

Certificering

Na afloop van het 2e lesjaar volgt certificering.

  • Er zijn aan certificering geen verdere kosten verbonden

Na certificering ben je gecertificeerd AuraTouch Energetisch Healer (ook wel AuraTouch Aurahealer genoemd) en kan je kiezen voor registratie en vermelding in het openbare register.

Dit register is bereiken via de domeinnamen:

  1. auratouchhealers.nl
  2. aurahealers.nl (en .com en .be etc.)
  3. chakrahealers.nl (en .com en .be etc.)
  4. professionalaurahealers.nl (en .com en .be etc.)

Overige voordelen register

  • Je mag gebruik maken van het beschermde logo Professional Aurahealers.
  • Je mag gebruik maken van het beschermde merk AuraTouch®.
  • Auratouch® en de auratouch technieken zijn beschermd en voorbehouden aan de daarvoor opgeleide healers
  • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan healers die deze opleiding hebben voltooid
  • Je valt onder een echt klachtenrecht (verplicht als behandelaar) en onder een ethiekcode.

Aurahealing--reading-professional-opleidingDe complete AuraTouch opleiding is volledig geaccrediteerd. Dat wil ook zeggen dat je na certificering kunt kiezen voor het vervolgjaar HBO-Paramedisch Therapeut.