Aurahealing technieken binnen de auratouch opleiding

heling middels het auraveld

Aurahealing-auratouch-chakra healing-handen-energieAurahealing

De AuraTouch aurahealing  opleiding is heel uitgebreid. De opleiding begint al meteen bij aanvang met het verkennen van en werken in het auraveld, een belangrijk onderdeel van aurahealing.

Elk levend wezen en zelfs elk object kent naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam. Dit uitstralende energetisch lichaam bestaat uit een auraveld, chakra’s, frequenties onder andere in de vorm van kleuren en kent net als het fysieke lichaam een meer of minder goede conditie. Daarnaast hebben we als levend wezen ook nog een geest en een ziel; dat wat elk mens uniek maakt en zijn of haar ware karakter geeft en een uiting is van onze taak op aarde.

Het energetisch lichaam en de geest en ziel zijn gekoppeld aan wie en wat wij zijn als mens en wordt mede gevormd door onze ervaringen, zowel uit het verleden als de situatie in het heden. Het fysieke lichaam en het energetisch lichaam en onze meer spirituele delen als geest en ziel zijn permanent gekoppeld.

Aurahealing is een spiegel van ons zijn

In de opleiding beginnen we met het auraveld. Dit energetisch veld is de reflectie van onze staat van zijn. Emoties en gevoelens uit het verleden zijn veelal nog verankerd in het auraveld. Mooie ervaringen voeden het auraveld maar de minder positieve ervaringen uitten zich als verstoringen in het auraveld en zijn daarmee blokkerend. Deze beperken de mens in vrij zijn, in heling en vooruitgang.

Healing via het auraveld

Eigenlijk is het meer healing van het wezen middels het auraveld. Een verstoring in de mens is (meteen of heel snel na het ontstaan) ook aanwezig in het auraveld. Daardoor kan je als aurahealer het helingsproces op gang brengen door de verstoring die zich gemanifesteerd heeft in het auraveld te verwijderen, waardoor het bestaansrecht van de verstoring in de mens verdwijnt.

Aurahealing en aura reading

Aurareading

Dit is feitelijk het lezen (reden) van het energieveld dat we aura noemen. Het lezen gebeurt eerst op een technische manier, waarbij je in kaart brengt waar verstoringen in het auraveld aanwezig zijn. Dit totaalbeeld geeft een indruk van de staat van zijn van de client. Je zou nu, als je daarvoor kiest, de cliënt een ‘verbale reading’ kunnen geven.

Aurahealing

Feitelijk het belangrijkste onderdeel van de twee; het weten wat er speelt is zeker nuttig maar het als healer in orde brengen (healen) middels het auraveld is een krachtige manier om de client te ondersteunen en verder op weg te helpen op het pad van heling.

Feitelijk het belangrijkste onderdeel van de twee; het weten wat er speelt is zeker nuttig, maar het middels de aurahealing technieken energetisch in balans brengen van het auraveld is uiteindelijk het doel. Dit ondersteunt de cliënt op het pad van heling, genezing.

Samenvatting van deze auratouch module aurahealing:

  • Je leert het energieveld analyseren (aurareading)
  • Je leert het wezen te helen middels het auraveld (aurahealing)
  • In een later stadium binnen de opleiding worden meer technieken geïntroduceerd die ook middels het auraveld werken